Tłumaczymy, co w UK oznacza: Child Benefit

Mieszkając w Wielkiej Brytanii, warto zdobyć więcej wiedzy na temat tamtejszych świadczeń. Możliwości dofinansowania z różnego tytułu są na Wyspach bardzo korzystne finansowo. Child Benefit to wolne od podatku świadczenie przeznaczone dla osób wychowujących i utrzymujących dzieci. Jak mogą Państwo się o nie starać?

Zasiłek Child Benefit jest przeznaczony dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i mających na utrzymaniu potomstwo. Zasiłek ten jest przyznawany niezależnie od wysokości wynagrodzenia, a jego miesięczna stawka jest stała.

Komu przysługuje Child Benefit?
O zasiłek na dziecko w UK mogą Państwo się starać, jeżeli Państwa stałym miejscem pobytu jest Wielka Brytania oraz gdy przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:
– wychowują Państwo dziecko poniżej 16 roku życia;
– wychowują Państwo dziecko w wieku 16-19 lat, które uczy się w szkole,
– wychowują Państwo dziecko w wieku 16-17 lat, które ukończyło edukację i jest zarejestrowane, jako poszukujące pracy, szkoleń lub podjęcia dalszej edukacji. Wówczas dziecko w czasie pobierania zasiłku na nie, powinno być zarejestrowane w odpowiednim urzędzie, np.: Connexions, Ministry of Defence lub w Północnej Irlandii w Education and Library Board, czy też Department for Employment and Learning.

Child Benefit mogą otrzymywać zarówno rodzice dziecka, jak i ich opiekunowie prawni. Jeżeli Państwa dziecko lub dzieci przebywają w Polsce, nadal będzie Państwu przysługiwał zasiłek pod warunkiem, że to Państwo łożą na jego utrzymanie i wychowanie, a osoba, która opiekuje się dzieckiem w Polsce, nie pobiera zasiłku.

Child Benefit Office zlokalizowane w Waszyngtonie to miejsce, gdzie należy się zgłosić, aby ubiegać się o zasiłek. Można również wypełnić dostępny w internecie wniosek CH2 oraz przesłać go wraz z oryginałem dokumentu świadectwa urodzenia dziecka lub certyfikatu adopcyjnego. Matki, które rodzą w Wielkiej Brytanii, formularz ten otrzymają w szpitalu. Można również zgłosić się do urzędu podatkowego HMRC w UK, aby uzyskać więcej informacji na temat świadczenia i aktualnie obowiązujących stawek wypłacanych cotygodniowo.