Tłumaczymy, co w UK oznacza: National Insurance Contrinutions kontra National Insurance Number

Numer NIN to jedna z najważniejszych spraw, o jakiej Państwo powinni wiedzieć, podejmując zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Co on oznacza i jakie obwiązki się z nim wiążą? Więcej na ten temat znajdą Państwo w tym artykule.

National Insurance Number, czyli NIN to w Wielkiej Brytanii numer konta osobistego. Nie jest to jednak numer rachunku w banku, a w urzędzie skarbowym HM Revenue & Customs (HMRC), gdzie odpowiednio zapisywane są Państwa podatki i odprowadzane składki. Osoby pracujące w UK muszą więc zaraz po otrzymaniu zatrudnienia zgłosić się do urzędu JobCentre celem otrzymania własnego numeru. Od tej chwili uzyskają Państwo możliwość dostępu do informacji jakie zapisywane są na kocie podatnika. Numer NIN jest również numerem rejestracyjnym przeznaczonym dla brytyjskiej opieki społecznej.

National Insurance Number będzie od Państwa wymagany nie tylko w urzędzie podatkowym, ale również od pracodawcy, czy w Jobcentre Plus, jeżeli będą Państwo chcieli starać się o zasiłek dla bezrobotnych w UK czy też przy zakładaniu konta oszczędnościowego ISA (Individual Savings Account).

Uprawnienie do różnego typu świadczeń zależy od zapisu składek na Państwa indywidualnym koncie NIN. Z kolei National Insurance Contributions to składka na ubezpieczenie społeczne, jaką płacą wszyscy ci, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Zwolnione z opłaty są osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli obecnie 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.

Od czego zależy wysokość i rodzaj składki na ubezpieczenie społeczne?
National Insurance Contributions zależy od osiągniętych przez Państwo zarobków, jak również w zależności od tego czy są Państwo samozatrudnieni, czy też zatrudnia Państwa pracodawca. NIC płacą wszyscy, którzy osiągnęli 16 rok życia, a zarabiane przez nich pieniądze przekroczą corocznie ustalaną wysokość.