Archiwa kategorii: Anglia

Tłumaczymy, co w UK oznacza: Child Benefit

Mieszkając w Wielkiej Brytanii, warto zdobyć więcej wiedzy na temat tamtejszych świadczeń. Możliwości dofinansowania z różnego tytułu są na Wyspach bardzo korzystne finansowo. Child Benefit to wolne od podatku świadczenie przeznaczone dla osób wychowujących i utrzymujących dzieci. Jak mogą Państwo się o nie starać?

Zasiłek Child Benefit jest przeznaczony dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i mających na utrzymaniu potomstwo. Zasiłek ten jest przyznawany niezależnie od wysokości wynagrodzenia, a jego miesięczna stawka jest stała.

Komu przysługuje Child Benefit?
O zasiłek na dziecko w UK mogą Państwo się starać, jeżeli Państwa stałym miejscem pobytu jest Wielka Brytania oraz gdy przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:
– wychowują Państwo dziecko poniżej 16 roku życia;
– wychowują Państwo dziecko w wieku 16-19 lat, które uczy się w szkole,
– wychowują Państwo dziecko w wieku 16-17 lat, które ukończyło edukację i jest zarejestrowane, jako poszukujące pracy, szkoleń lub podjęcia dalszej edukacji. Wówczas dziecko w czasie pobierania zasiłku na nie, powinno być zarejestrowane w odpowiednim urzędzie, np.: Connexions, Ministry of Defence lub w Północnej Irlandii w Education and Library Board, czy też Department for Employment and Learning.

Child Benefit mogą otrzymywać zarówno rodzice dziecka, jak i ich opiekunowie prawni. Jeżeli Państwa dziecko lub dzieci przebywają w Polsce, nadal będzie Państwu przysługiwał zasiłek pod warunkiem, że to Państwo łożą na jego utrzymanie i wychowanie, a osoba, która opiekuje się dzieckiem w Polsce, nie pobiera zasiłku.

Child Benefit Office zlokalizowane w Waszyngtonie to miejsce, gdzie należy się zgłosić, aby ubiegać się o zasiłek. Można również wypełnić dostępny w internecie wniosek CH2 oraz przesłać go wraz z oryginałem dokumentu świadectwa urodzenia dziecka lub certyfikatu adopcyjnego. Matki, które rodzą w Wielkiej Brytanii, formularz ten otrzymają w szpitalu. Można również zgłosić się do urzędu podatkowego HMRC w UK, aby uzyskać więcej informacji na temat świadczenia i aktualnie obowiązujących stawek wypłacanych cotygodniowo.

Tłumaczymy, co w UK oznacza: Working Tax Credit

Rozpoczęcie pracy w Wielkiej Brytanii jest wyzwaniem dla Polaków przyjeżdżających pierwszy raz do UK. Finansową pomoc dla nich w tym względzie zapewnia dodatek Working Tax Credit. Na czym polega i kto może się o niego starać?

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku pod nazwą Working Tax Credit, warto doczytać ten artykuł do końca. Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie to jest wypłacane osobom pracującym. Mogą to być zarówno osoby zatrudnione u brytyjskiego pracodawcy, jak i samorozliczające się oraz mające status Self- Employed.

Kto spełnia warunki do uzyskania Working Tax Credit?
Dodatek dla osób pracujących należy się, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe. Co roku, urząd podatkowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) podaje wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, jaka uprawnia do starania się o Working Tax Credit. Inna kwota obowiązuje w tym przypadku dla osób mieszkających samotnie, a inna dla rodzin wychowujących np. dwójkę dzieci.

O dodatek dla pracujących w Wielkiej Brytanii mogą starać się osoby, które podjęły płatne zatrudnienie w wymiarze minimum 16 godzin tygodniowo, jeżeli:
– są Państwo osobą utrzymującą i wychowującą dziecko lub dzieci,
– są Państwo osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16 lat,
– mają Państwo 50 lat lub więcej i wracają Państwo do pracy po okresie pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych,
– mają Państwo 60 lat lub więcej.

Jeżeli są Państwo osobami niemającymi dzieci, muszą Państwo mieć ukończone 25 lat i przekroczyć 30 godzin tygodniowo wymiaru czasu pracy, aby móc starać się o dodatek Working Tax Credit.

O dodatek można starać się już od rozpoczęcia pracy zarobkowej, jak i w trakcie jej trwania. Dzięki zasiłkowi można zapewnić sobie dodatkowe wsparcie finansowe, jeżeli uzyskiwany dochód nie jest wystarczający na utrzymanie.

Tłumaczymy, co w UK oznacza: National Insurance Contrinutions kontra National Insurance Number

Numer NIN to jedna z najważniejszych spraw, o jakiej Państwo powinni wiedzieć, podejmując zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Co on oznacza i jakie obwiązki się z nim wiążą? Więcej na ten temat znajdą Państwo w tym artykule.

National Insurance Number, czyli NIN to w Wielkiej Brytanii numer konta osobistego. Nie jest to jednak numer rachunku w banku, a w urzędzie skarbowym HM Revenue & Customs (HMRC), gdzie odpowiednio zapisywane są Państwa podatki i odprowadzane składki. Osoby pracujące w UK muszą więc zaraz po otrzymaniu zatrudnienia zgłosić się do urzędu JobCentre celem otrzymania własnego numeru. Od tej chwili uzyskają Państwo możliwość dostępu do informacji jakie zapisywane są na kocie podatnika. Numer NIN jest również numerem rejestracyjnym przeznaczonym dla brytyjskiej opieki społecznej.

National Insurance Number będzie od Państwa wymagany nie tylko w urzędzie podatkowym, ale również od pracodawcy, czy w Jobcentre Plus, jeżeli będą Państwo chcieli starać się o zasiłek dla bezrobotnych w UK czy też przy zakładaniu konta oszczędnościowego ISA (Individual Savings Account).

Uprawnienie do różnego typu świadczeń zależy od zapisu składek na Państwa indywidualnym koncie NIN. Z kolei National Insurance Contributions to składka na ubezpieczenie społeczne, jaką płacą wszyscy ci, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Zwolnione z opłaty są osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli obecnie 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.

Od czego zależy wysokość i rodzaj składki na ubezpieczenie społeczne?
National Insurance Contributions zależy od osiągniętych przez Państwo zarobków, jak również w zależności od tego czy są Państwo samozatrudnieni, czy też zatrudnia Państwa pracodawca. NIC płacą wszyscy, którzy osiągnęli 16 rok życia, a zarabiane przez nich pieniądze przekroczą corocznie ustalaną wysokość.

Tłumaczymy, co w UK oznacza: Self Assessment

Self Assessment to deklaracja podatkowa obowiązująca w Wielkiej Brytanii. Do złożenia rozliczenia podatkowego w UK uprawnione są osoby samozatrudnione, pracujące, pobierające emeryturę. Czy muszą Państwo składać zeznanie w formie Self Assessment?

Self Assessment to rozliczenie podatkowe „na własną rękę”, jakie muszą złożyć m.in. osoby samozatrudnione, czyli prowadzące w Anglii samodzielną działalność gospodarczą (z ang. Self Employed). Więcej na temat takiej formy zatrudnienia mogą Państwo przeczytać tutaj: Tłumaczymy, co w UK oznacza: Self Employed.

Osoby, które są zatrudnione w Wielkiej Brytanii lub pobierają tutaj emeryturę, dzięki nowemu systemowi rozliczeń, nie muszą już składać deklaracji podatkowych. Ci podatnicy zostają automatycznie rozliczani w systemie PAYE. O wypełnienie zeznania muszą się z kolei osobiście starać ci, którzy prowadzą własną firmę w UK i są zobowiązani do złożenia co roku. Dzieje się to w formie elektronicznej lub papierowej wersji deklaracji Self Assessment, będącej pełnym rocznym zeznaniem podatkowym. Z Self Assessment mogą zrezygnować osoby samozatrudnione mające przejrzystą sytuację finansową, które rozliczają się w postaci skróconej deklaracji podatkowej – Short Tax Return (SA200).

Prowadząc własną firmę w UK jest się samemu odpowiedzialnym za terminy rozliczania się z urzędem skarbowym oraz za wysokość dochodów, którą chcą Państwo podzielić się z fiskusem. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w HMRC (czyli do trzech miesięcy od rozpoczęcia jej prowadzenia) stają się Państwo podatnikiem „Self Assessment”. Od tego momentu, mają Państwo obowiązek złożenia corocznie jednej z poniższych deklaracji:
– Tax Return (SA100), czyli formularz zeznania podatkowego,
– Short Tax Return (SA200), czyli formularz skróconego zeznania podatkowego.

Formularz podatkowy należy wypełnić i odesłać w formie papierowej do 31 października każdego roku do urzędu skarbowego lub do 31 stycznia w formie elektronicznej. Oczywiście dokument ten jest rozliczeniem Państwa dochodów uzyskanych z samozatrudnienia w czasie roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, który kończy się w kwietniu.

Wygoda rozliczeń za pośrednictwem serwisu Self Assessment Online daje dostęp do danych, możliwość wysłania formularza online oraz weryfikacji aktualnych informacji z urzędu.

Tłumaczymy, co w UK oznacza: Self Employed

Self Employed to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, czyli samozatrudniony. Czy taka forma pracy w UK się opłaca? Odkrywamy przed Państwem szczegóły bycia Self Employed w Anglii.

Formalności ograniczone do minimum, prawie niezauważalna biurokracja, obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne wynosząca tylko 2,1 funta na tydzień. Bardzo niskie koszty prowadzenia własnej firmy w UK sprawiają, że przyjeżdżający do pracy Polacy chcą pracować tutaj na własny rachunek!

Jak otworzyć samodzielną działalność w Wielkiej Brytanii?
To bardzo proste! Wystarczy wypełnić formularz CWF1 (dwie strony!) i wysłać go do najbliższego urzędu podatkowego. Można też stawić się do HMRC osobiście i tam odebrać formularz korzystając z pomocy w jego wypełnieniu. Po kilku dniach od otrzymania przez urząd zgłoszenia, otrzymają Państwo potwierdzenie i przyjęcie Państwa rejestracji. Za rejestrację firmy nie ponosi się żadnych kosztów.

W Polsce istnieje przepis, że otworzyć działalność należy przed wykonaniem jakiegokolwiek zlecenia na własny rachunek. W Wielkiej Brytanii można najpierw sprawdzić, czy planowany biznes ma szansę zaistnieć na rynku. Działalność w UK należy zarejestrować najpóźniej w trzy miesiące od momentu rozpoczęcia przez Państwa pracy na własny rachunek. Jeśli obowiązek ten nie zostanie zgłoszony w terminie, można z tego tytułu zapłacić 100 funtów kary.

Gdzie skierować następne kroki?
Aby prowadzić własny biznes w UK, należy założyć konto bankowe. Może to być Państwa prywatny numer rachunku bankowego lub osobne konto, na firmę. Będzie ono potrzebne do rozliczeń z kontrahentami, jak również do przelewania składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2,10 funta na tydzień (Class 2 National InsuranceContributions). Wysokość tej składki nie jest zależna od dochodu chyba, że roczny Państwa dochód przekroczy kwotę 4895 funtów (wówczas należy opłacić tzw. składkę Class 4). Składkę na ubezpieczenie opłaca się co kwartał.

Z obowiązków podatkowych, pozostaje Państwu już tylko coroczne rozliczenie i obowiązek złożenia Tax Return. Gdy firma przynosi dochody w wysokości ponad 60 tysięcy GBP rocznie, należy zarejestrować się jako podatnik VAT.